Mikropale mają zastosowanie do posadowienia:

 • nowych obiektów, zwłaszcza w złożonych warunkach gruntowych
 • konstrukcji  i  ścian oporowych pod palowanie fundamentów
 • elementów podlegających wyporowi 
 • mikropale wiercone koszta i cennik za zbrojenie
 • oraz stabilizacji osuwisk
 • formowania i kotwienia obudów wykopów 
 • mikropale fundamentowe i iniekcyjne zakotwień masztów i słupów linii energetycznych mają odpowiednią cenne 
 • wzmacniania fundamentów
mikropale gruntowe

 Mikropale fundamentowe pod palowanie zalety, cennik, koszta:

 • posadowienie budynku w złożonych warunkach gruntowo-wodnych (torfy, nasypy, namuły, iły, gliny plastyczne, itp.)
 • często jedyna technologia pozwalająca na bezpieczne wykonanie fundamentu w bezpośrednim sąsiedztwie innych budowli lub fundamentu pośredniego
 • oszczędność materiału
 • mikropale iniekcyjne i wiercone titan, gruntowe pod fundamenty pośrednie, cennik
 • skrócenie cyklu fundamentowania
 • metoda konkurencyjna do  wymiany iniekcji gruntu czy posadowienia fundamentu pośredniego na studniach
 • roboty ziemne sprowadzone do minimum
 • znikoma uciążliwość dla otoczenia i środowiska
 • wykonywanie robót również w ograniczonej przestrzeni
 • bezwibracyjna i bezudarowa metoda  wykonania mikropali
 • kilkukrotnie lepsze wytłumienie drgań w stosunku do fundamentu tradycyjnego
 • minimalne i równomierne osiadanie
 • do wykonania wystarczy lekka i mobilna wiertnica