Iniekcje gruntu robione są pod już istniejące obiekty dla wzmocnienia gruntu. Iniekcję wprowadza się metodą wiertniczą do podłoża gruntu, by był odpowiedni poziom pod przyszłe budownictwo.

iniekcja grunowa

Stosowanie iniekcji w palowaniu pod fundamenty pośrednie:

– możliwości wykonania gwoździ iniekcyjnych 

– już istniejących budynków wzmacnia podłoże

– mikropale w raz z palowaniem fundamentów pośrednich

– podłoże pod palowanie gruntu i projektowanie na zagęszczonym teranie gruntowym

– usuwanie zjawisk kurzawkowych,

– uszczelnianie obiektów, zapór, kolektorów ściekowych i podziemnych.

iniekcja grunowa

Iniekcje pod mikropale gruntowe:

Stabilizacja gruntu uszczelnia mikropale metoda iniekcji, ciężki sprzęt i ekologiczne ograniczenia pozwalają na szeroką gamę i doboru szybkich skutecznych technik pod palowanie.